Novosti

Aktualnosti & Informacije

Donismo vam neke od najvažnijih zakona i podzakonskih akata vezano uz gradnju te projektiranje.

Zdeslav Veig, mag.ing. (direktor i vlasnik)
Stalni sudski vještak za geodeziju i procjenu nekretnina